román

a b c d e f g i j m o p r s t

magyar

a b c e f g h i k l m n o p r s t u v

| kinyomtatom

| könyvjelzőzömkeresés

kulcsszó:

 
á é í ó ö ő ú ü ű ă â î ş ţ

a betű
Academia Română = Román Akadémia; Román Tudományos Akadémia

Administraţia Finanţelor Publice = Közpénzügyi Hivatal

Administraţia Fondului pentru Mediu = Környezetvédelmi Alap Ügyvezetősége

Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A (ANIF) = Országos Talajjavító Hatóság

Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat # = Állami Tartalékok Országos Hivatala #

Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale (ANRSPS) = Állami Tartalékok és Különleges Helyzetek Országos Hivatala

Administraţia Naţională de Meteorologie = Országos Meteorológiai Szolgálat

Administraţia Prezidenţială = Államelnöki Hivatal

Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA) = Román Légiforgalmi Szolgálat

Agenţia de Dezvoltare Judeţeană … = … Megyei Fejlesztési Ügynökség

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) = Halászati és Vidékfejlesztési Kifizetési Ügynökség

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) = Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség

Agenţia Domeniilor Statului (ADS) = Állami Birtokok Ügynöksége

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) = Megyei Munkaerő-ügynökség

Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului (AJPM) = Megyei Környezetvédelmi Ügynökség

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici # = Köztisztviselők Országos Hatósága #

Agenţia Naţională a Medicamentului = Országos Gyógyszerügynökség

Agenţia Naţională a Penitenciarelor = Büntetés-végrehajtási Intézetek Országos Igazgatósága

Agenţia Naţională Anti-Doping = Országos Dopping Elleni Hatóság

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală  (ANAF) = Adó- és Pénzügyi Hivatal

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) = Országos Kataszteri Hivatal

Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă (ANCA) = Országos Mezőgazdasági Szaktanácsadó Ügynökség

Agenţia Naţională de Integritate (ANI) = Országos Feddhetetlenségi Ügynökség

Agenţia Naţională de Transplant = Országos Transzplantációs Intézet

Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie  „Prof.dr.G.K.Constantinescu” (A.N.A.R.Z.) = Prof.dr.G. K. Constantinescu Országos Fajtanemesítési és Szaporodásbiológiai Hivatal

Agenţia Naţională pentru Calificările din Învăţământul Superior si Parteneriat cu Mediul Economic si Social (ACPART) = Országos Felsőoktatásképesítési és Gazdasági-szociális Partnerségi Ügynökség

Agenţia Naţională pentru Dezvoltarea Zonelor Miniere = Bányavidékek Országos Ügynöksége

Agenţia Naţională pentru Deşeuri Radioactive = Radioaktív Hulladékok Országos Ügynöksége

Agenţia Naţională pentru Energie Atomică = Országos Atomenergia-ügynökség

Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL) = Országos Lakásügynökség

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) = Országos Munkaerő Ügynökség

Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură = Országos Halászati Hatóság

Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale = Oktatási és Szakképzési Programok Országos Hivatala

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului = Országos Környezetvédelmi Hatóság

Agenţia Naţională pentru Reglementarea Achiziţiilor Publice # = Országos Közbeszerzési Hivatal #

Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale = Országos Ásványkincshatóság

Agenţia Naţională pentru Sport = Országos Sporthivatal

Agenţia pentru Dezvoltare Regională = Regionális Fejlesztési Ügynökség

Agenţia pentru Strategii Guvernamentale = Kormánystratégia-hatóság

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului (ARPM) = Regionális Környezetvédelmi Ügynökség

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP) = Romániai Közoktatási Minőségbiztosítási Hatóság

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) = Romániai Felsőoktatási Minőségbiztosítási Hatóság

Agenţia Română pentru Investiţii Străine # = Külföldi Befektetések Romániai Ügynöksége #

Agenţia Teritorială a Taberelor şi Turismului Şcolar # = Ifjúsági és Diáktáborok Megyei Hivatala #

Arhivele Naţionale ale României = Állami Levéltár

Asociaţia Comunelor din România (ACOR) = Romániai Községek Egyesülete

Asociaţia de Acreditare din România = Román Akkreditációs Egyesület

Asociaţia de Standardizare din România = Román Szabványügyi Egyesület

Asociaţia Municipiilor din România (AMR) = Romániai Megyei Jogú Városok Egyesülete

Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism din România (ANAT) = Turisztikai Ügynökségek Országos Szövetsége

Asociaţia Oraşelor din România (AOR) = Romániai Városok Egyesülete

Automobil Clubul Român (ACR) = Román Autóklub

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU) = Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága

Autoritatea Electorală Permanentă = Állandó Választási Hatóság

Autoritatea Feroviară Română (AFER) = Román Vasúti Hatóság

Autoritatea Hipică Naţională # = Országos Lovászati Hatóság #

Autoritatea Nationala a Vămilor = Országos Vámhatóság

Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica (ANCS) = Országos Tudományos Kutatási Hivatal

Autoritatea Naţională de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) = Országos Energiaszabályozó Hatóság

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) = Országos Hírközlési Hatóság

Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie = Állampolgársági Hatóság

Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii # = Országos Kommunikációs Hatóság #

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap (ANPH) = Fogyatékossággal Élők Országos Hatósága

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) = Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului # = Országos Gyermekjogvédelmi Hatóság #

Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANRMAP) = Közbeszerzéseket Szabályozó és Felügyelő Országos Hatóság

Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP) = Országos Tulajdon-visszajuttató Hatóság

Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (A.N.S.T.) = Országos Ifjúsági és Sporthatóság

Autoritatea Naţională pentru Tineret # = Országos Ifjúsági Hatóság #

Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) = Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) = Állami Privatizációs Hatóság

Autoritatea Rutieră Română (ARR) = Román Közúti Hatóság

Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului (ANPFDC) = Országos Család- és Gyermekjogvédelmi Hatóság

Avocatul Poporului = Ombudsmani Hivatal

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) = Legfelső Semmítő- és Ítélőszék

Az oldal tetejére
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék