román

a b c d e f g i j m o p r s t

magyar

a b c e f g h i k l m n o p r s t u v

| kinyomtatom

| könyvjelzőzömkeresés

kulcsszó:

 
á é í ó ö ő ú ü ű ă â î ş ţ

o betű
Oktatási és Kutatási Minisztérium # = Ministerul Educaţiei şi Cercetării #

Oktatási és Szakképzési Programok Országos Hivatala = Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale

Oktatási, Kutatási és Fejlesztési Minisztérium # = Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării #

Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sportminisztérium = Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Ombudsmani Hivatal = Avocatul Poporului

Országos Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Hatóság = Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA)

Országos Ásványkincshatóság = Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale

Országos Ásványvíztársaság = Societatea Naţională a Apelor Minerale din România

Országos Atomenergia-ügynökség = Agenţia Naţională pentru Energie Atomică

Országos Audiovizuális Tanács = Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA)

Országos Befektetési Vállalat = Compania Naţională de Investiţii

Országos Cégbíróság = Oficiul Naţional al Registrului Comerţului

Országos Címer- Pecsét- és Névtani Bizottság = Comisia Naţională de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie (CNHGS)

Országos Család- és Gyermekjogvédelmi Hatóság = Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor Copilului (ANPFDC)

Országos Diszkriminációellenes Tanács = Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării

Országos Dopping Elleni Hatóság = Agenţia Naţională Anti-Doping

Országos Egészségbiztosítási Pénztár = Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

Országos Energiaszabályozó Hatóság = Autoritatea Naţională de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE)

Országos Építési Főfelügyelőség = Inspectoratul de Stat în Construcţii

Országos Feddhetetlenségi Ügynökség = Agenţia Naţională de Integritate (ANI)

Országos Felsőoktatási Kutatási Tanács = Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior (CNCSIS)

Országos Felsőoktatásképesítési és Gazdasági-szociális Partnerségi Ügynökség = Agenţia Naţională pentru Calificările din Învăţământul Superior si Parteneriat cu Mediul Economic si Social (ACPART)

Országos Filmművészeti Intézet = Centrul Naţional al Cinematografiei

Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság = Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC)

Országos Gazdasági Előrejelzési Bizottság = Comisia Naţională de Prognoză (CNP)

Országos Gazdaságtudományi Kutatóintézet = Institutul Naţional de Cercetări Economice (INCE)

Országos Gyermekjogvédelmi Hatóság # = Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului #

Országos Gyógyszerügynökség = Agenţia Naţională a Medicamentului

Országos Hagyományőrzési Forrásközpont = Centrul Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale (C.N.C.P.C.T.)

Országos Halászati Hatóság = Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură

Országos Hírközlési Hatóság = Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM)

Országos Ifjúsági és Sporthatóság = Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (A.N.S.T.)

Országos Ifjúsági Hatóság # = Autoritatea Naţională pentru Tineret #

Országos Kataszteri Hivatal = Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI)

Országos Katasztrófavédelemi Felügyelőség = Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenţă (IGSU)

Országos Kommunikációs Hatóság # = Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii #

Országos Környezetvédelmi Hatóság = Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

Országos Korrupcióellenes Igazgatóság = Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA; PNA)

Országos Közbeszerzési Hivatal # = Agenţia Naţională pentru Reglementarea Achiziţiilor Publice #

Országos Lakásügynökség = Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL)

Országos Lakosság-nyilvántartási Felügyelőség # = Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor #

Országos Lakosság-nyilvántartási Igazgatóság = Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date (DEPABD)

Országos Lakosság-nyilvántartó Központ # = Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor (CNABDEP) #

Országos Lovászati Hatóság # = Autoritatea Hipică Naţională #

Országos Mérésügyi Hivatal = Biroul Român de Metrologie Legală

Országos Meteorológiai Szolgálat = Administraţia Naţională de Meteorologie

Országos Mezőgazdasági Szaktanácsadó Ügynökség = Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă (ANCA)

Országos Munkaerő Ügynökség = Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM)

Országos Nyugdíjpénztár = Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale

Országos Sporthivatal = Agenţia Naţională pentru Sport

Országos Statisztikai Intézet = Institutul Naţional de Statistică (INS)

Országos Szeizmológiai Központ = Centrul Naţional pentru Reducerea Riscului Seismic (CNRRS)

Országos Szerencsejáték-vállalat = Compania Naţională "Loteria Română" - SA

Országos Szőlészeti és Borászati Hatóság = Oficiul Naţional al Viei şi Vinului (ONVV)

Országos Talajjavító Hatóság = Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A (ANIF)

Országos Tőkepiac-felügyeleti Bizottság = Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare

Országos Transzplantációs Intézet = Agenţia Naţională de Transplant

Országos Tudományos Kutatási Hivatal = Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica (ANCS)

Országos Tulajdon-visszajuttató Hatóság = Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor (ANRP)

Országos Turisztikai Fejlesztési és Kutatási Intézet = Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare în Turism

Országos Turisztikai Képzési Központ = Centrul Naţional de Învatamânt Turistic

Országos Urántársaság = Compania Naţională a Uraniului

Országos Útügyi Vállalat = Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale

Országos Vámhatóság = Autoritatea Nationala a Vămilor

Országos Versenyhivatal = Consiliul Concurenţei

Országos Vetőmag-minősítő Felügyelőség = Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor

Orvostudományi Akadémia = Academia de Ştiinţe Medicale

Óvások Elbírálásának Országos Tanácsa = Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

Az oldal tetejére
(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék